Bookmark and Share   
คริสตจักร ศิลาเอกหัวหิน

ร้านอาหาร หัวหิน รถไฟดนตรี หัวหิน Rodfai-Dontri Restaurant Hua Hin
        

 ดูหัวหิน  ท่องเที่ยว  พระเครื่อง  ดิกชันนารี  ดูดวง  ฟังเพลง  สอนร้องเพลง  หวย  เกมส์  หางาน  ดารา  ฝากรูป  ห้องพักในประเทศ  ห้องพักในและต่างประเทศ  บริษัทัวร์และท่องเที่ยว

 ดูหัวหินดอทคอม  ศูนย์รวมข้อมูล-ค้นหา-สถานที่-บริการ-ร้านอาหาร-ห้องพัก-สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 


         


   Hua HinTravel Hua-Hin Travel


www.doothailand.com

 

    

       

 

 

อำเภอท่ายาง

 อำเภอท่ายาง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ประชากรประมาณร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร มีอาชีพปลูกพืช ผลผลิตหลักได้แก่ ข้าว กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า มะนาว ชมพู่ อ้อย มะม่วง ถั่ว และมะพร้าว

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอท่ายางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 134 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรี
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทยและอำเภอชะอำ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแก่งกระจาน

ประวัติเ

มื่อปี พ.ศ. 2435 ภูมิประเทศด้านตะวันตกของอำเภอโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบและภูเขาสูง มีไม้ใหญ่ ๆ มากมาย เช่น ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียน ฯลฯ จนได้รับการเรียกขานว่า "ท่ายาง" สภาพท้องที่เป็นป่าใหญ่ มีไข้มาลาเรียชุกชุม ราษฎรที่อาศัยอยู่เป็นชาวกะเหรี่ยงและกะหร่าง ส่วนภูมิประเทศด้านตะวันออกจรดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นที่ราบลุ่มและดินปนทราย เหมาะแก่การเกษตรกรรม

ต่อมามีราษฎรจากจังหวัดอื่นเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินเป็นจำนวนมาก และมีผู้อพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2436 ทางราชการได้ตั้งอำเภอขึ้นที่หมู่บ้านวังไคร้ ริมแม่น้ำแม่ประจันต์ ตำบลวังไคร้ เรียกว่า อำเภอแม่ประจันต์ ในพ.ศ. 2453 ได้สร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ประจัน เมืองเพชรบุรี

อำเภอแม่ประจันต์ตั้งอยู่ได้ประมาณ 20 ปี ทางการเห็นว่าอยู่ไกลจากย่านชุมชนจึงได้ย้ายมาตั้งที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลยางหย่อง (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลท่าแลง) และเรียกชื่อว่า อำเภอยางหย่อง ตั้งอยู่ได้นานประมาณ 2 ปี จึงได้ย้ายมาตั้งที่หมู่ที่ 1 บ้านท่ายาง ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีเมื่อราวปี พ.ศ. 2460 แต่ยังเรียกอำเภอยางหย่องตามเดิม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2482 จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่า อำเภอท่ายาง  เพื่อให้ตรงกับหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งจนกระทั่งทุกวันนี้

สภาพภูมิศาสตร์

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านเขตอำเภอท่ายางประมาณ 10 กิโลเมตร ยังมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจอก แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านอำเภอ คือ แม่น้ำเพชรบุรี อำเภอท่ายางมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 793.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 495,591.25 ไร่

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอท่ายางมีพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2457 ทั้งหมด 12 ตำบล 118 หมู่บ้าน ดังนี้

1. ท่ายาง   (Tha Yang)   10 หมู่บ้าน                       7. วังไคร้   (Wang Khrai)   10 หมู่บ้าน
2. ท่าคอย   (Tha Khoi)   11 หมู่บ้าน                         8. กลัดหลวง   (Klat Luang)   11 หมู่บ้าน
3. ยางหย่อง   (Yang Yong)   5 หมู่บ้าน                   9. ปึกเตียน   (Puek Tian)   4 หมู่บ้าน
4. หนองจอก   (Nong Chok)   14 หมู่บ้าน              10. เขากระปุก   (Khao Krapuk)   14 หมู่บ้าน
5. มาบปลาเค้า   (Map Pla Khao)   11 หมู่บ้าน      11. ท่าแลง   (Tha Laeng)   9 หมู่บ้าน
6. ท่าไม้รวก   (Tha Mai Ruak)   13 หมู่บ้าน         12. บ้านในดง   (Ban Nai Dong)   6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอท่ายางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ายางทั้งตำบลและตำบลท่าคอย (เฉพาะหมู่ที่ 1-4, 6, 8-9)
เทศบาลตำบลหนองจอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจอก (เฉพาะหมู่ที่ 5-7, 9)
เทศบาลตำบลท่าแลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าแลงทั้งตำบล
เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไม้รวกทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าคอย (เฉพาะหมู่ที่ 5, 7, 10-11)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหย่องทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจอก (เฉพาะหมู่ที่ 1-6, 8-9, 12-14)
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบปลาเค้าทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไคร้ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลัดหลวงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปึกเตียนทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขากระปุกทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านในดงทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดบรรพตาวาส (เขากระจิว) ตำบลท่ายาง
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตำบลท่าไม้รวก
ศูนย์อนุบาลสัตว์ป่า
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตำบลท่าไม้รวก
ถ้ำเขาตอหม้อ ตำบลกลัดหลวง
หาดปึกเตียน ตำบลปึกเตียน
ผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก
.
.

วัดห้วยมงคล I วัดถ้ำเขาเต่า I วัดตาลเจ็ดยอด I เขาตะเกียบ I พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน I  พลับพลาสถานีรถไฟหัวหิน I หาดสวนสนประดิพัทธ์ I หาดเขากะโหลก I 
จุดชมวิวหัวหิน I วนอุทยานสามร้อยยอด I น้ำตกป่าละอู I บ้านศิลปินหัวหิน I ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์วินยาร์ด  I  ชายหาดหัวหิน I  สะพานปลาหัวหิน I วนอุทยานปราณบุรี I 
หาดปากน้ำปราณบุรี   I ตลาดโต้รุ่งหัวหิน I หัวหินมาร์เก็ตวิลเล็จตลาดคลาสสิคเพลินวาน กรุงเทพ | ชะอำ | เชียงใหม่ | เชียงราย | หัวหิน / ปราณบุรี / ประจวบฯ | 
กาญจนบุรี | เขาใหญ่ / นครราชสีมา | เขาหลัก/พังงา | เกาะช้าง | เกาะกูด | เกาะลันตา | เกาะหลีเป๊ะ | เกาะหมาก | เกาะไหง / ตรัง | เกาะพงัน | เกาะพีพี | 
เกาะเสม็ด | เกาะสมุย | เกาะเต่า | กระบี่ | ปาย / แม่ฮ่องสอน | พัทยา | ภูเก็ต 


จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท หัวหิน
x

© Copyright (c) 2006 by:   Blessing Corportion (Thailand) Co.,ltd www.doohuahin.com All Rights Reserved.

15/105 ซอย.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Contact: 085-702 3277

    

..

Last Years Total Visitor 2,354,123

Free Web Site Counter  

 

Bookmark and Share   
 Hua Hin Update
www.facebook.com/Doohuahin
โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ