Bookmark and Share   
คริสตจักร ศิลาเอกหัวหิน

ร้านอาหาร หัวหิน รถไฟดนตรี หัวหิน Rodfai-Dontri Restaurant Hua Hin
        

 ดูหัวหิน  ท่องเที่ยว  พระเครื่อง  ดิกชันนารี  ดูดวง  ฟังเพลง  สอนร้องเพลง  หวย  เกมส์  หางาน  ดารา  ฝากรูป  ห้องพักในประเทศ  ห้องพักในและต่างประเทศ  บริษัทัวร์และท่องเที่ยว

 ดูหัวหินดอทคอม  ศูนย์รวมข้อมูล-ค้นหา-สถานที่-บริการ-ร้านอาหาร-ห้องพัก-สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 


         


   Hua HinTravel Hua-Hin Travel


www.doothailand.com

 

    

       

 

 

อำเภอบางสะพาน

บางสะพาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่มาของทองบางสะพาน ที่เลื่องชื่อ มีการร่อนที่ตำบลร่อนทอง บางสะพานเป็นอำเภอที่มีเศรฐกิจที่ดีในระดับหนึ่งของประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีประชากรมาก และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นชายทะเลบ้านกรูด หรือ เกาะทะลุ ทำให้อำเภอบางสะพานเป็นที่รู้จักมากขึ้น แล้วเป็นที่ตั้งของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวทองหลาง ห่างจากท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ 3 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

อำเภอบางสะพาน เคยมีฐานะเป็นเมืองชั้นจัตวา ชื่อ เมืองกำเนิดนพคุณ บางครั้งที่มีศึกสงครามก็ต้องยุบเมือง ต่อมาได้มีได้จัดตั้งเป็นอำเภอเมืองกำเนิดนพคุณ ขึ้นกับเมืองชุมพร (จังหวัดชุมพร) ต่อมาได้รวมกับ อำเภอปราณบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ อำเภอประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นจังหวัดปราณบุรี ตั้งที่ตำบลเกาะหลัก[1] ทำให้อำเภอเมืองกำเนิดนพคุณ เป็นอำเภอหนึ่งของเมืองปราณบุรี (จังหวัด) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์[2]อำเภอกำเนิดนพคุณ ก็ยังขึ้นตรงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ต่อมา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางสะพานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทับสะแก
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (สหภาพพม่า)

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบางสะพานแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กำเนิดนพคุณ   (Kamnoet Nopphakhun)   8 หมู่บ้าน 
2. พงศ์ประศาสน์   (Phong Prasat)   11 หมู่บ้าน 
3. ร่อนทอง   (Ron Thong)   12 หมู่บ้าน 
4. ธงชัย   (Thong Chai)   11 หมู่บ้าน 
5. ชัยเกษม   (Chai Kasem)   12 หมู่บ้าน 
6. ทองมงคล   (Thong Mongkhon)   10 หมู่บ้าน 
7. แม่รำพึง   (Mae Ramphueng)   7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางสะพานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกำเนิดนพคุณ
เทศบาลตำบลบ้านกรูด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำเนิดนพคุณ (นอกเขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ)
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพงศ์ประศาสน์ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่อนทอง (นอกเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง)
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธงชัย (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด)
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยเกษมทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทองมงคลทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่รำพึงทั้งตำบล

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยม

 • โรงเรียนธงชัยวิทยา
 • โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

โรงเรียนประถม

 • โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
 • โรงเรียนวัดนาผักขวง
 • โรงเรียนบ้านดอนทอง
 • โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย
 • โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
 • โรงเรียนบ้านดอนสง่า
 • โรงเรียนมัธยมนพคุณ
 • โรงเรียนบ้านสวนหลวง
 • โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
 • โรงเรียนบ้านชะม่วง
 • โรงเรียนบ้านหินกอง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก
 • โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
 • โรงเรียนธนาคารออมสิน
 • โรงเรียนบ้านคลองลอย
 • โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
 • โรงเรียนบ้านดอนสูง
 • โรงเรียนบ้านหนองระแวง
 • โรงเรียนวัดดอนยาง
 • โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
 • โรงเรียนธงชัยวิทยา
 • โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์
 • โรงเรียนบ้านหนองมงคล
 • โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
 • โรงเรียนบ้านอ่าวยาง
 • โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
 • โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
 • โรงเรียนบ้านยางเขา
 • โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์
 • โรงเรียนบ้านเขามัน
 • โรงเรียนบ้านมรสวบ
 • โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
 • โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
 • โรงเรียนบ้านท่าขาม
 • โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
 • โรงเรียนบ้านทองมงคล
 • โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์
 • โรงเรียนบ้านวังยาว
 • โรงเรียนบ้านในล็อค
 • โรงเรียนบางสะพาน
  .
  .

วัดห้วยมงคล I วัดถ้ำเขาเต่า I วัดตาลเจ็ดยอด I เขาตะเกียบ I พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน I  พลับพลาสถานีรถไฟหัวหิน I หาดสวนสนประดิพัทธ์ I หาดเขากะโหลก I 
จุดชมวิวหัวหิน I วนอุทยานสามร้อยยอด I น้ำตกป่าละอู I บ้านศิลปินหัวหิน I ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์วินยาร์ด  I  ชายหาดหัวหิน I  สะพานปลาหัวหิน I วนอุทยานปราณบุรี I 
หาดปากน้ำปราณบุรี   I ตลาดโต้รุ่งหัวหิน I หัวหินมาร์เก็ตวิลเล็จตลาดคลาสสิคเพลินวาน กรุงเทพ | ชะอำ | เชียงใหม่ | เชียงราย | หัวหิน / ปราณบุรี / ประจวบฯ | 
กาญจนบุรี | เขาใหญ่ / นครราชสีมา | เขาหลัก/พังงา | เกาะช้าง | เกาะกูด | เกาะลันตา | เกาะหลีเป๊ะ | เกาะหมาก | เกาะไหง / ตรัง | เกาะพงัน | เกาะพีพี | 
เกาะเสม็ด | เกาะสมุย | เกาะเต่า | กระบี่ | ปาย / แม่ฮ่องสอน | พัทยา | ภูเก็ต 


จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท หัวหิน
x

© Copyright (c) 2006 by:   Blessing Corportion (Thailand) Co.,ltd www.doohuahin.com All Rights Reserved.

15/105 ซอย.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Contact: 085-702 3277

    

..

Last Years Total Visitor 2,354,123

Free Web Site Counter  

 

Bookmark and Share   
 Hua Hin Update
www.facebook.com/Doohuahin
โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ